commmento parasha


Commento della Parashà
Vayeshev (1 ottobre 2022)

shabbat

Prossimo Shabbat

  candles 18:39 3stars 19:46


visite delle sinagoghe1

 


5 per mille NEW