commmento parasha


Commento della Parashà
SHEMOT (18 gennaio 2020)

shabbat

Prossimo Shabbat

  candles 16:47  3stars 17:54

SHEVAT 5780

 


visite delle sinagoghe1

 

donazione IT NEW