commmento parasha


Commento della Parashà
Mikketz (4 dicembre 2021)

shabbat

Prossimo Shabbat

  candles 16:19  3stars 17:25


SHEVAT 5782

 

 

visite delle sinagoghe1

 


5 per mille NEW